Huisartsenpraktijk
Willemsplein 571, 3016 DR Rotterdam, 010 - 241 11 00

Ik wil een medische verklaring

Bij de aanvraag van veel voorzieningen, hulpmiddelen, vergoedingen en uitkeringen wordt gevraagd naar uw gezondheidstoestand, naar uw ziekte of uw handicap. Het lijkt dan voor de hand te liggen om naar uw huisarts te gaan voor een medische verklaring. Uw huisarts weet immers meestal veel over uw gezondheid of ziekte. Helaas wordt u dan vaak teleurgesteld door uw huisarts: deze vertelt u dat hij of zij geen medische verklaring mag geven.

Volgens de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde (KNMG) mag de huisarts geen verklaring afgeven over een eigen patiënt waarbij hij of zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

Meer info
Via de volgende links kunt u meer info vinden over:
Algemene Voorwaarden