Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Biologische monitoring

Biologische monitoring

Port Health Centre heeft jarenlange ervaring met het behandelen van medewerkers die zijn blootgesteld aan chemische stoffen. Mocht een medewerker in contact zijn gekomen met een gevaarlijke stof, dan geven we in bepaalde gevallen het advies om een meting te verrichten van het bloed, urine of uitademingslucht, ook wel biologische monitoring genoemd. Op deze manier kunnen we achterhalen in hoeverre de stof waarmee men in aanraking is geweest, is opgenomen in het lichaam en mogelijke gezondheidsrisico’s oplevert. Het geeft een indicatie van hoe ernstig het incident was voor de gezondheid van de medewerker. Op basis hiervan kunnen we gericht advies geven en indien nodig doorverwijzen naar andere (zorg) specialisten.

Voldoende bescherming tegen gevaarlijke stoffen?
Biologische monitoring is ook zeer geschikt om te meten of de getroffen beschermende maatregelen voldoende zijn. Door voor en na het werk te meten kunnen we zien of er sprake is geweest van opname van een stof waarmee wordt gewerkt. Wanneer we niets vinden, dan waren de maatregelen afdoende. Wanneer we toch wat meten, dan moeten we de maatregelen verbeteren en opnieuw meten.
Algemene Voorwaarden Privacyreglement