Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector

Van klacht tot kwaliteit

Een klacht of verbetersuggestie is een kans. Een kans om het beter te doen. Klachten kunnen betrekking hebben op onze dienstverlening maar ook over telefoonbehandeling, wachttijden, bereikbaarheid en communicatie. Blijf niet met uw klacht rondlopen. Breng ons op de hoogte, uw klacht kan leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Een klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Hoe werkt de klachtenprocedure?
  • Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen, hiervoor is geen formulier nodig. U kunt het probleem bespreken met de betreffende medewerker.
  • Is uw klacht ingewikkelder van aard en niet één-twee-drie opgelost, dan kunt u ons klachtenformulier invullen. Heeft u problemen bij het invullen van het klachtenformulier? Onze medewerkers helpen u graag.
  • Wanneer u uw persoonlijke gegevens op het formulier invult, ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht.
  • In sommige gevallen ontvangt u een schriftelijke reactie van de klachtbehandelaar op uw klacht, in andere gevallen zal een gesprek beter passen. Indien een gesprek heeft plaatsgevonden, krijgt u in elk geval daarna een schriftelijke reactie.

Als u zich niet kunt vinden in de voorgestelde afhandeling, kunt u dit schriftelijk binnen een kalendermaand aan de directie van onze moedermaatschappij, Arbo Unie B.V. kenbaar maken. U kunt uw klacht dan mondeling aan onze directeur toelichten, dit kan telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Van het gesprek ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.


Algemene Voorwaarden Privacyreglement