Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Specialist gevaarlijke stoffen

Specialist gevaarlijke stoffen

Zonder onszelf op de borst te willen slaan, kunnen we zeggen dat Port Health Centre specialist is op het gebied van gezondheidseffecten door gevaarlijke stoffen. Met meer dan dertig jaar behandelervaring van medewerkers die zijn blootgesteld aan chemische stoffen, weten wij precies wat nodig is om de juiste medische zorg te verlenen. Dankzij deze expertise komen veel medewerkers bij ons voor biologische monitoring en geven we in toenemende mate voorlichting over het werken met gevaarlijke stoffen. Tevens is onze organisatie een belangrijke kennispartner voor omringende ziekenhuizen, wetenschappers en bedrijven.

Veiligheid medewerkers
Met name in de chemiesector is veiligheid van de medewerkers prioriteit nummer 1. Om de veiligheid van medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken zo goed mogelijk te waarborgen, bieden we de volgende diensten:
  • 24/7 ongevallenhulp
  • Chemiekeuringen
  • Voorlichting over gevaarlijke stoffen, zoals PFOA, PFOS, asbest, benzeen en tolueen.
  • Biologische monitoring
  • Protocollen gevaarlijke stoffen
Algemene Voorwaarden Privacyreglement