Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Voorlichting

Voorlichting

Bedrijven uit de maritieme en industriële sector schakelen Port Health Centre regelmatig in voor het geven van voorlichtingssessies. Soms gaat het om enkele personen, maar soms ook om grote groepen. Het betreft echter altijd maatwerk. Over het algemeen gaat het om voorlichting over:
  • De gezondheid na blootstelling met gevaarlijke stoffen.
  • Werken in het buitenland.
  • Gezondheid aan boord.
  • Protocollen.

Naast kennis over het onderwerp hebben medewerkers zicht op de gezondheidsrisico’s en weten ze hoe te handelen in bepaalde situatie.

Algemene Voorwaarden Privacyreglement