Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Voorlichting
over gezondheid aan boord

Voorlichting over gezondheid aan boord

Naast voorlichtingssessies over gevaarlijke stoffen en gezondheid in het buitenland organiseert Port Health Centre ook voorlichtingssessies voor medewerkers die aan boord van schepen verblijven. Tijdens de sessies komen medewerkers meer te weten over gezondheidsrisico’s aan boord en welke preventieve maatregelen ze kunnen nemen. Daarbij gaat het met name over voeding, beweging en veiligheid. Onderwerpen die aan bod komen tijdens een voorlichtingssessie:
  • Gezondheidsrisico’s aan boord.
  • Waar moet je op letten?
  • Welke preventieve maatregelen je kunt nemen.
  • Hoe te handelen in bepaalde situaties.
Algemene Voorwaarden Privacyreglement