Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Protocollen gevaarlijke stoffen

Protocollen gevaarlijke stoffen

Als een bedijf met een gevaarlijke stof werkt, is het belangrijk om de medewerkers te informeren over de identiteit van de stof, de mogelijke gevaren en gezondheidsrisico’s. Dit wordt vaak gedaan aan de hand van een protocol. Port Health Centre heeft veel ervaring met het opstellen van protocollen en weet precies wat nodig is om medewerkers zo veilig mogelijk te laten werken met gevaarlijke stoffen. Naast de gevaren en gezondheidsrisico’s geeft een protocol ook aan hoe te handelen bij incidenten en hoe je de BHV-organisatie het best kunt informeren.
Algemene Voorwaarden Privacyreglement