Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Voorlichting
over gevaarlijke stoffen

Voorlichting over gevaarlijke stoffen

Blootstelling gevaarlijke stoffen
Port Health Centre heeft jarenlange ervaring met het behandelen van medewerkers die zijn blootgesteld aan chemische stoffen. Hierdoor weten we niet alleen wat nodig is om de juiste medische zorg te verlenen, maar worden we ook vaak gevraagd voor het geven van voorlichtingssessies. Dit is veelal voor medewerkers die zijn blootgesteld aan een bepaalde stof (bijvoorbeeld over PFOA, PFOS, asbest, benzeen en tolueen), maar ook voor wetenschappers, zorginstellingen en bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een voorlichtingssessie zijn:
  • De eigenschappen van de chemische stof (ook op basis van wetenschappelijk onderzoek).
  • Wat was de situatie precies van het incident?
  • Hoe groot is de kans op gezondheids-schade na blootstelling aan een bepaalde hoeveelheid stof?
  • Wat zijn de gezondheidsrisico’s op korte en lange termijn?
  • Wat kun je er eventueel tegen doen en hoe kun je dit in de toekomst voorkomen?

Biologische monitoring
Mocht een medewerker in contact zijn gekomen met een gevaarlijke stof, dan geven we in bepaalde gevallen het advies om een meting te verrichten van het bloed, urine of uitademingslucht, ook wel biologische monitoring genoemd. Op deze manier kunnen we achterhalen in hoeverre de stof waarmee men in aanraking is geweest, is opgenomen in het lichaam en mogelijke gezondheidsrisico’s oplevert. Het geeft een indicatie van hoe ernstig het incident was voor de gezondheid van de medewerker. Op basis hiervan kunnen we gericht advies geven en indien nodig doorverwijzen naar andere (zorg) specialisten.

Biologische monitoring is ook zeer geschikt om te meten of de getroffen beschermende maatregelen voldoende zijn. Door voor en na het werk te meten kunnen we zien of er sprake is geweest van opname van een stof waarmee wordt gewerkt. Wanneer we niets vinden, dan waren de maatregelen afdoende. Wanneer we toch wat meten, dan moeten we de maatregelen verbeteren en opnieuw meten. 

Algemene Voorwaarden Privacyreglement