Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Voorlichting
over gevaarlijke stoffen

Voorlichting over gevaarlijke stoffen

Zonder onszelf op de borst te willen slaan, kunnen we zeggen dat Port Health Centre specialist is op het gebied van gezondheidseffecten door gevaarlijke stoffen. Met meer dan dertig jaar behandelervaring van medewerkers die zijn blootgesteld aan chemische stoffen, weten wij niet alleen wat nodig is om de juiste medische zorg te verlenen, maar worden we ook vaak gevraagd voor het geven van voorlichtingssessies. Dit is veelal voor medewerkers die zijn blootgesteld aan een bepaalde stof, maar ook voor wetenschappers, zorginstellingen en bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Zo kregen we recent nog vragen over PFOA, PFOS, asbest, benzeen en tolueen.

Onderwerpen voorlichtingssessie
Onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een voorlichtingssessie zijn:
  • De eigenschappen van de chemische stof (ook op basis van wetenschappelijk onderzoek).
  • Wat is de situatie precies geweest van het incident?
  • Hoe groot is de kans op gezondheidsschade na blootstelling aan een bepaalde hoeveelheid stof?
  • Wat zijn de gezondheidsrisico’s op korte en lange termijn?
  • Wat je er eventueel aan kunt doen en hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen.

Biologische monitoring
In bepaalde gevallen wordt het advies gegeven om een meting verrichten van het bloed, urine of uitademingslucht, ook wel biologische monitoring genoemd. Hierbij bekijken we in hoeverre een bepaalde stof is opgenomen in het lichaam. Op basis van dit inzicht krijgt men een beter beeld van de eventuele gezondheidsrisico’s en kunnen we gericht adviseren en indien nodig doorverwijzen naar andere (zorg)specialisten. Biologische monitoring is ook zeer geschikt om te meten of de getroffen beschermende maatregelen voldoende zijn. Door voor en na het werk te meten kunnen we zien of er sprake is geweest van opname van een stof waarmee wordt gewerkt. Wanneer we niets vinden, dan waren de maatregelen afdoende. Wanneer we toch wat meten, dan moeten we de maatregelen verbeteren en opnieuw meten. 

Algemene Voorwaarden