Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Presentatie
tijdens themaworkshop Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Presentatie tijdens themaworkshop Deltalinqs

Op 5 juni organiseert Deltalinqs de themaworkshop Blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het EIC Mainport Rotterdam. Belangrijke reden voor deze workshop is dat in Nederland jaarlijks nog steeds 4.100 mensen sterven aan beroepsziekten, bijna zeven maal zoveel als dodelijke verkeersslachtoffers. Het merendeel lijdt en overlijdt aan de gevolgen van het werken met  gevaarlijke stoffen op de werkvloer. “Dat kan en moet stoppen”, vindt Deltalinqs.

Op werkgevers rust een brede verplichting tot het treffen van ‘zodanige maatregelen als redelijkerwijs nodig’ voor een veilige en gezonde werkomgeving. Maar hoe voldoet een werkgever aan deze vereisten? Wanneer zijn de maatregelen goed genoeg? Hoe worden gevaarlijke werkomstandigheden en gezondheidsrisico’s in kaart gebracht, beheerst en bijgehouden? Wat zegt de wet- en regelgeving hierover, en sluit dat wel aan bij de praktijk? Tijdens een afwisselend programma delen specialisten hun kennis over tal van aspecten op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Port Health Centre is uitgenodigd om een presentatie geven over de gezondheidseffecten door gevaarlijke stoffen in de Rotterdamse haven. Mede door onze jarenlange ervaring met het behandelen van letsels en aandoeningen door incidenten met chemische stoffen, hebben we veel expertise opgebouwd en weten wij precies wat in welke situatie nodig is. Flip Kaster, bedrijfsarts en manager bij Port Health Centre, zal tijdens de presentatie inzicht geven in de gezondheidseffecten na blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarbij passeren voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van onze bedrijfsongevallendienst in de Rotterdamse haven. Het belang van adequate preventieve maatregelen en goede behandeling zal hierbij duidelijk worden.
Algemene Voorwaarden Privacyreglement