Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Presentatie
Gezondheidseffecten door gevaarlijke stoffen

Gezondheidseffecten door gevaarlijke stoffen in Rotterdamse haven

Op 5 juni organiseerde Deltalinqs de themaworkshop Blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het EIC Mainport Rotterdam. Belangrijke reden voor deze workshop is dat in Nederland jaarlijks nog steeds 4.100 mensen sterven aan beroepsziekten, veelal als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen. Ruim 50 Deltalinqs-leden, allemaal organisaties in de Rotterdamse haven, bezochten de bijeenkomst en lieten zich uitgebreid informeren over wat er nodig is om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.

Gezondheidseffecten door gevaarlijke stoffen in de Rotterdamse haven
Tijdens zijn presentatie gaf Flip Kaster inzicht in de gezondheidseffecten na blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarbij passeerden voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van onze bedrijfsongevallendienst in de Rotterdamse haven. Medewerkers die gebruikmaken van deze bedrijfsongevallenhulp komen in veel gevallen vanwege oogaandoeningen, chemische brandwonden, brandwonden door temperatuur, snij/steekwonden, breuken, longklachten na chemische inhalatie en chemische intoxicaties. Er was dan ook veel aandacht voor het belang van adequate preventieve maatregelen en goede behandeling. Als wrap up van de presentatie kregen de aanwezige organisaties de volgende tips mee:

  • Maak een goed overzicht van de stoffen waarmee u werkt.
  • Breng de (gezondheids)risico’s in beeld.
  • Elimineer, vervang of verminder gebruik van gevaarlijke stoffen.
  • Draag zorg voor concrete maatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen) voor de stoffen waarmee u werkt.
  • Geef goede voorlichting over gezondheidseffecten en te nemen maatregelen.
  • Meten is weten. Via biologische monitoring achterhalen in hoeverre een stof is opgenomen in het lichaam.
  • Zorg ervoor dat de BHV kennis en vaardigheden op goed niveau is specifiek voor uw bedrijf.
Algemene Voorwaarden Privacyreglement