Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector

Moerdijk

Per 1 juli 2014 heeft Port Health Centre met inmiddels zo’n 30 bedrijven een overeenkomst afgesloten om eerste hulp te verlenen aan hun medewerkers welke werkzaam zijn te Moerdijk. Dit zijn in totaliteit inmiddels 931 medewerkers. Nog steeds vinden er gesprekken plaats met bedrijven die ook deze zorg voor hun personeel willen afnemen!
Algemene Voorwaarden Privacyreglement