Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Nieuwe samenwerking
met Veiligheidspiramide

Nog meer veiligheid door samenwerking met Veiligheidspiramide

In mei 2015 is Port Health Centre een samenwerking aangegaan met Veiligheidspiramide. Veiligheidspiramide verzorgt trainingen en opleidingen voor organisaties op het gebied van crises, calamiteiten en incidenten. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen binnen een organisatie precies weet hoe te handelen in geval van nood. Kortom, een mooie aanvulling op het aanbod van Port Health Centre. Veiligheidspiramide levert de kennis op het gebied van Bedrijfshulpverlening en Veiligheid (BHV) en Port Health Centre op het gebied van ongevallenhulp.

Dankzij de samenwerking kan de dienstverlening van beide partijen, en het gehele proces bij calamiteiten, beter op elkaar worden afgestemd. Zo kunnen bedrijfsongevallen in de praktijk sneller worden overgedragen aan Port Health Centre. Een belangrijk voordeel voor klanten, want in geval van nood zijn snelheid en effectiviteit van levensbelang.
Algemene Voorwaarden Privacyreglement