Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector

Erasmus MC nieuwe partner Port Health Authority

Op dinsdag 17 januari 2017 is het Erasmus MC toegetreden tot de Port Health Authority Rotterdam (PHAR). De PHAR is een samenwerkingsverband tussen elf betrokken havenorganisaties om infectieziekten in de haven te bestrijden. De Rotterdamse haven is een van de grootste ter wereld en daarmee een belangrijke toegangspoort voor het wereldwijde verkeer over water. Per jaar passeren ruim 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen met mensen en goederen uit alle delen van de wereld deze haven. Dit vergroot de kans op infectieziekten. De PHAR is daarom belangrijk en noodzakelijk om infectieziekten te bestrijden.

Wereldwijde infectieziekten
De PHAR is in 2009 opgericht als gevolg van de vernieuwde International Health Regulations in de nieuwe wet publieke gezondheid. Aanleiding voor deze vernieuwing was de opkomst van wereldwijde infectieziekten, zoals SARS en vogelgriep. De Wet publieke gezondheid regelt onder andere dat er voldoende voorzieningen komen om infectieziekten snel op te sporen en te bestrijden. Men richt zich vooral op het internationale verkeer in grote havens en op vliegvelden.

Nieuwe partner: Erasmus MC
In 2014 en 2015 was er een grote uitbraak van ebola in West-Afrika. De PHAR stelde toen uit voorzorg een draaiboek samen voor het geval de ziekte ook naar West-Europa zou overslaan. Daarin was een belangrijke rol weggelegd voor het Erasmus MC. Mogelijke ebola patiënten zouden worden opgenomen in het Erasmus MC. Voor nog meer infectieziekten is het Erasmus te prefereren boven het havenziekenhuis. Het is daarom belangrijk dat het Erasmus MC ook deel uitmaakt van PHAR.
 
In totaal zijn er nu 11 organisaties betrokken bij de PHAR: de GGD Rotterdam-Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam NV., (Rijks)Havenmeester, Havenartsen van het Port Health Centre, Havenziekenhuis, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en Radio Medische Dienst, Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Zeehavenpolitie en Erasmus MC. De organisaties doen er alles aan om infectieziekten in de scheepvaart te bestrijden.
Algemene Voorwaarden Privacyreglement