Verzekeringskeuringen

Verzekeringskeuringen

Voor sommige verzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering is een medische keuring verplicht. De verzekeraar schakelt een (keurings)arts in voor onafhankelijk advies. Het doel van de keuring is om de betreffende verzekeringsmaatschappij in staat te stellen te beoordelen of, en op welke voorwaarden, de aangevraagde verzekering door de maatschappij kan worden geaccepteerd.

De medische keuring
De inhoud van de verzekeringskeuring is afhankelijk van de vraag van de verzekering. De arts bespreekt de resultaten en het advies met de cliënt. De verzekeraar neemt het advies mee in zijn beoordeling, maar is wel degene die uiteindelijk de beslissing neemt.

Wilt u meer informatie over verzekeringskeuringen of direct een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.
Algemene Voorwaarden Privacyreglement