Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Chemiekeuringen

Chemiekeuringen

Binnen enkele beroepsgroepen worden medewerkers blootgesteld aan schadelijke stoffen. Een dergelijke omgeving in combinatie met fysiek zwaar werk vergen veel van de medewerker. Het goed functioneren van bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten is essentieel.

De chemiekeuring is speciaal voor medewerkers die tijdens hun werk worden blootgesteld aan chemische stoffen. Hierbij kun je denken aan stoffen als PFOA, PFOS, asbest, benzeen en tolueen.In principe wordt bij de aanstelling van de medewerker een 0-meting uitgevoerd en wordt de medische geschiktheid voor de functie gemeten. In de daaropvolgende keuringen wordt onderzocht of de gezondheid is veranderd ten opzichte van de 0-meting en of de medische geschiktheid nog steeds in orde is. Naast het uitvoeren van de keuring krijgt de medewerker advies hoe gezondheids- en veiligheidsrisico’s te beperken.

De medische keuring
Tijdens het onderzoek onderzoeken we of er schade is ontstaan door blootstelling aan chemische stoffen. Ook kijkt de arts of de ontgiftingsfunctie van lever en nieren goed is. Afhankelijk van de functie en de daarbij noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt de waakzaamheid en de lichamelijke belastbaarheid bepaald. Er zijn drie categorieën chemiekeuringen: chemiekeuring, chemie buitenluchtafhankelijke adembescherming, chemie buitenluchtonafhankelijke adembescherming.

Wilt u meer informatie over chemiekeuringen of direct een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.
Algemene Voorwaarden