Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector
Aanstellingskeuringen
Is de sollicitant geschikt voor de functie?

Aanstellingskeuringen

Tijdens de aanstellingskeuring wordt de sollicitant onderzocht op de medische geschiktheid voor het vervullen van de functie. Dit mag alleen als het voor de functie noodzakelijk is dat de sollicitant aan bijzondere medische eisen voldoet. Zo mag een treinmachinist niet kleurenblind zijn. Er wordt uitsluitend gekeken naar gezondheidskenmerken die direct te maken hebben met de eisen van het werk.

De medische keuring
De Wet op Medische Keuringen schrijft voor onder welke voorwaarden het aanstellingsonderzoek mag plaatsvinden. Onze artsen weten hier alles over. De keuring bestaat uit het doornemen van een vragenlijst die betrekking heeft op de risico’s van het werk. Verder kan de inhoud van de keuring van functie tot functie verschillen. De keuring wordt afgesloten met een gesprek over de geschiktheid voor de functie, de eventuele arbeidsrisico’s en bijbehorende oplossingsrichtingen.

Wilt u meer informatie over aanstellingskeuringen of direct een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.
Algemene Voorwaarden